Kviz o alpskem svetu

Najprej reši kviz o visokogorskem svetu, nato klikni na PODOBNA NALOGA in se preizkusi še v znanju o predalpskem svetu.
Vir: učiteljska.net