Učilnica je namenjena izvajanju naravoslovnih in tehničnih dni