Več jezikov znaš, več veljaš. (pregovor)

Predmet Državljanske vzgoje in etike.

Napišite jedrnat in zanimiv odstavek, ki pojasni za kaj gre v tem predmetu