Dogajanje v oddelku podaljšanega bivanja.
Napišite jedrnat in zanimiv odstavek, ki pojasni za kaj gre v tem predmetu

Učilnica je namenjena vsem, ki želijo spremljati pouk

v 4. razredu devetletke smeško.

Pokukajte vanjo, ne bo vam žal!

Želiš več informacij o posameznih temah? zamišljen

Želiš preveriti svoje znanja? odobravanje

Vstopi v učilnico! pomežik