Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo sodelujeta v projektu Slovensko izobraževalno omrežje - SIO, ki je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada. Izvajalec projekta je javni zavod Arnes. V okviru projekta bo omogočena tudi izvedba preizkušanja in uporaba e-gradiv pri pouku.